Đăng nhập
abc abc abc

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Số lượng    

Đại lý đầu do nhiệt độ ABB , card modul  ABB tại Việt Nam

ABB vietnamchuyên gia về : đầu do nhiệt độ ABB + card modul ABB , đầu do nhiệt ABB , PLC ABB mở rộng Memory Module Memory Card  , biến tần ABB , thiết bị đo lưu lượng ABB…

Thiết bị đo lường ABBbao gồm :thiết bị đo nhiệt độ ABB, thiết bi đo áp suất ABB, Thiết bị đo Mangan-Sắt ABB , Thiết bị đo Silica-Phosphate ABB, Thiết bị đo pH/Redox (ORP), Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABB, Cảm biến ABB RTD/TC, Cảm biến, Cặp nhiệt điện ABB, Thiết bị đo áp suất ABB, Thiết bị đo chênh áp ABB.

HTP Tech tự hào là đại lý phân phối  đầu do nhiệt độ ABB + card modul ABB tại Việt Nam .

 

Để biết thêm chi tiết về  đầu do nhiệt độ ABB + card modul ABB  xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Hoàng Thiên Phát

Địa chỉ: 134/4 Thống Nhất (nối dài), Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Điện thoại: 08 38959442          Fax: 08 38959443        MST: 0313139144

Sale :  09.38.78.49.77 Mr.Phong)

Email: phong@hoangthienphat.com

Skype : phong.htp

Biến tần ACS55, ACS150, ACS310, ACS355, ACS550, ACH550, ACS800, ACS850, ACQ810, DCS400, DCS550, DS800.IẾN TẦN ABB ACS150-03E-05A6-4

 Biến tần ABB ACS150-03E-05A6-4

Mã số:ACS150-03E-05A6-4

BIẾN TẦN ABB ACS150-03X-08A8-4

 Biến tần ABB ACS150-03X-08A8-4

Mã số:ACS150-03X-08A8-4

BIẾN TẦN ABB ACS150-03X-07A3-4

 Biến tần ABB ACS150-03X-07A3-4

Mã số:ACS150-03X-07A3-4

BIẾN TẦN ABB ACS150-03X-05A6-4

 Biến tần ABB ACS150-03X-05A6-4

Mã số:ACS150-03X-05A6-4

BIẾN TẦN ABB ACS150-03X-04A1-4

 Biến tần ABB ACS150-03X-04A1-4

Mã số:ACS150-03X-04A1-4

BIẾN TẦN ABB ACS150-03X-03A3-4

 Biến tần ABB ACS150-03X-03A3-4

Mã số:ACS150-03X-03A3-4

BIẾN TẦN ABB ACS150-03X-02A4-4

 Biến tần ABB ACS150-03X-02A4-4

Mã số:ACS150-03X-02A4-4

BIẾN TẦN ABB ACS150-03X-01A2-4

 Biến tần ABB ACS150-03X-01A2-4

Mã số:ACS150-03X-01A2-4

BIẾN TẦN ABB ACS150-03X-09A8-2

 Biến tần ABB ACS150-03X-09A8-2

Mã số:ACS150-03X-09A8-2

BIẾN TẦN ABB ACS150-03X-07A5-2

 Biến tần ABB ACS150-03X-07A5-2

Mã số:ACS150-03X-07A5-2

BIẾN TẦN ABB ACS150-03X-06A7-2

 Biến tần ABB ACS150-03X-06A7-2

Mã số:ACS150-03X-06A7-2

BIẾN TẦN ABB ACS150-03X-04A7-2

 Biến tần ABB ACS150-03X-04A7-2

Mã số:ACS150-03X-04A7-2

BIẾN TẦN ABB ACS150-03X-03A5-2

 Biến tần ABB ACS150-03X-03A5-2

Mã số:ACS150-03X-03A5-2

BIẾN TẦN ABB ACS150-03X-02A4-2

 Biến tần ABB ACS150-03X-02A4-2

Mã số:ACS150-03X-02A4-2

BIẾN TẦN ABB ACS150-01X-09A8-2

 Biến tần ABB ACS150-01X-09A8-2

Mã số:ACS150-01X-09A8-2

BIẾN TẦN ABB ACS150-01X-07A5-2

 Biến tần ABB ACS150-01X-07A5-2

Mã số:ACS150-01X-07A5-2

BIẾN TẦN ABB ACS150-01X-06A7-2

 Biến tần ABB ACS150-01X-06A7-2

Mã số:ACS150-01X-06A7-2

BIẾN TẦN ABB ACS150-01X-04A7-2

 Biến tần ABB ACS150-01X-04A7-2

Mã số:ACS150-01X-04A7-2

 

Khởi động mềm PSR, PSS, PSE, PST, PSRC.BIẾN TẦN ABB ACS150-01E-02A4-2

 Biến tần ABB ACS150-01E-02A4-2

Mã số:ACS150-01E-02A4-2

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTB570-600-70

 Khởi động mềm ABB PSTB570-600-70

Mã số:PSTB570-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTB720-600-70

 Khởi động mềm ABB PSTB720-600-70

Mã số:PSTB720-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PST44-600-70

 Khởi động mềm ABB PST44-600-70

Mã số:PST44-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PST72-600-70

 Khởi động mềm ABB PST72-600-70

Mã số:PST72-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PST50-600-70

 Khởi động mềm ABB PST50-600-70

Mã số:PST50-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTB470-600-70

 Khởi động mềm ABB PSTB470-600-70

Mã số:PSTB470-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PST60-600-70

 Khởi động mềm ABB PST60-600-70

Mã số:PST60-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PST37-600-70

 Khởi động mềm ABB PST37-600-70

Mã số:PST37-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PST175-600-70

 Khởi động mềm ABB PST175-600-70

Mã số:PST175-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSS300/ 515-500L

 Khởi động mềm ABB PSS300/ 515-500L

Mã số:PSS300/ 515-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSS18/ 30-500L

 Khởi động mềm ABB PSS18/ 30-500L

Mã số:PSS18/ 30-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSS175/ 300-500L

 Khởi động mềm ABB PSS175/ 300-500L

Mã số:PSS175/ 300-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSR25-600-70

 Khởi động mềm ABB PSR25-600-70

Mã số:PSR25-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM PSR30-600-70

 Khởi động mềm PSR30-600-70

Mã số:PSR30-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSR30-600-70

 Khởi động mềm ABB PSR30-600-70

Mã số:PSR30-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM PSR37-600-70

 Khởi động mềm PSR37-600-70

Mã số:PSR37-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSR37-600-70

 Khởi động mềm ABB PSR37-600-70

Mã số:PSR37-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM PSR35-600-70

 Khởi động mềm PSR35-600-70

Mã số:PSR35-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSR35-600-70

 Khởi động mềm ABB PSR35-600-70

Mã số:PSR35-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM PSR16-600-70

 Khởi động mềm PSR16-600-70

Mã số:PSR16-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSR9-600-70

 Khởi động mềm ABB PSR9-600-70

Mã số:PSR9-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PST210-600-70

 Khởi động mềm ABB PST210-600-70

Mã số:PST210-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PST30-600-70

 Khởi động mềm ABB PST30-600-70

Mã số:PST30-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PST142-600-70

 Khởi động mềm ABB PST142-600-70

Mã số:PST142-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PST50-600-70

 Khởi động mềm ABB PST50-600-70

Mã số:PST50-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PST85-600-70

 Khởi động mềm ABB PST85-600-70

Mã số:PST85-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTB840-600-70

 Khởi động mềm ABB PSTB840-600-70

Mã số:PSTB840-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSS250/ 430-500L

 Khởi động mềm ABB PSS250/ 430-500L

Mã số:PSS250/ 430-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM PSS37/ 64-500L

 Khởi động mềm PSS37/ 64-500L

Mã số:PSS37/ 64-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSS50/ 85-500L

 Khởi động mềm ABB PSS50/ 85-500L

Mã số:PSS50/ 85-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSS72/ 124-500L

 Khởi động mềm ABB PSS72/ 124-500L

Mã số:PSS72/ 124-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM PSS85/ 147-500L

 Khởi động mềm PSS85/ 147-500L

Mã số:PSS85/ 147-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSS 85/ 147-500L

 Khởi động mềm ABB PSS 85/ 147-500L

Mã số:

PSS 85/ 147-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM PSS60/ 105-500L

 Khởi động mềm PSS60/ 105-500L

Mã số:PSS60/ 105-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSS 60/ 105-500L

 Khởi động mềm ABB PSS 60/ 105-500L

Mã số:PSS60/ 105-500L

ỞI ĐỘNG MỀM PSS105/ 181-500L

 Khởi động mềm PSS105/ 181-500L

Mã số:PSS105/ 181-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSS 105/ 181-500L

 Khởi động mềm ABB PSS 105/ 181-500L

Mã số:PSS105/ 181-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSS 44/ 76-500L

 Khởi động mềm ABB PSS 44/ 76-500L

Mã số:PSS44/ 76-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSR45-600-70

 Khởi động mềm ABB PSR45-600-70

Mã số:PSR45-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSR6-600-70

 Khởi động mềm ABB PSR6-600-70

Mã số:PSR6-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSR16-600-70

 Khởi động mềm ABB PSR16-600-70

Mã số:PSR16-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSR12-600-70

 Khởi động mềm ABB PSR12-600-70

Mã số:PSR12-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PST250-600-70

 Khởi động mềm ABB PST250-600-70

Mã số:PST250-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM PSS142/ 245-500L

 Khởi động mềm PSS142/ 245-500L

Mã số:PSS142/ 245-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSS 142/ 245-500L

 Khởi động mềm ABB PSS 142/ 245-500L

Mã số:PSS142/ 245-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTB370-600-70

 Khởi động mềm ABB PSTB370-600-70

Mã số:PSTB370-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM PSS30/ 52-500L

 Khởi động mềm PSS30/ 52-500L

Mã số:PSS30/ 52-500L

KHỞI ĐỘNG MỀM PSR3-600-70 1.5 KW

 Khởi động mềm PSR3-600-70 1.5 kW

Mã số:PSR3-600-70 1.5 kW

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSR3-600-70

 Khởi động mềm ABB PSR3-600-70

Mã số:PSR3-600-70

KHỞI ĐỘNG MỀM LOẠI PSRC

 Khởi động mềm loại PSRC

Mã số:PSRC

KHỞI ĐỘNG MỀM LOẠI PST(B)

 Khởi động mềm loại PST(B)

Mã số:PST(B)

KHỞI ĐỘNG MỀM LOẠI PSS

 Khởi động mềm loại PSS

Mã số:PSS

KHỞI ĐỘNG MỀM LOẠI PSR

 Khởi động mềm loại PSR

Mã số:PSR

 

ONTACTOR ABB A110-30-11-84

 CONTACTOR ABB A110-30-11-84

Mã số:ABB A110-30-11-84

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB A63-30-11-84

 Khởi động từ ABB A63-30-11-84

Mã số:ABB A63-30-11-84

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB A50-30-11-84

 Khởi động từ ABB A50-30-11-84

Mã số:ABB A50-30-11-84

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB A40-30-10-84

 Khởi động từ ABB A40-30-10-84

Mã số:ABB A40-30-10-84

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB A30-30-10-84

 Khởi động từ ABB A30-30-10-84

Mã số:ABB A30-30-10-84

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB A16-30-10-84

 Khởi động từ ABB A16-30-10-84

Mã số:ABB A16-30-10-84

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB A210-30-11

 Khởi động từ ABB  A210-30-11

Mã số:A210-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB A185-30-11

 Khởi động từ ABB  A185-30-11

Mã số:A185-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB A145-30-11

 Khởi động từ ABB  A145-30-11

Mã số:A145-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB A110-30-11

 Khởi động từ ABB  A110-30-11

Mã số:A110-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB A95-30-11

 Khởi động từ ABB A95-30-11

Mã số:A95-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB A75-30-11

 Khởi động từ ABB  A75-30-11

Mã số:A75-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ A63-30-11

 Khởi động từ A63-30-11

Mã số:A63-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ A50-30-11

 Khởi động từ A50-30-11

Mã số:A50-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ A40-30-11

 Khởi động từ A40-30-11

Mã số: A40-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ A30-30-11

 Khởi động từ A30-30-11

Mã số: A30-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ A26-30-11

 Khởi động từ A26-30-11

Mã số:A26-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ A16-30-11

 Khởi động từ A16-30-11

Mã số:A16-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ A12-30-11

 Khởi động từ A12-30-11

Mã số:A12-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ A9-30-11

 Khởi động từ A9-30-11

Mã số:A9-30-11

 

RCDs ABB : F 200, DS 200, DS 210, DS 202C, DS 271, DS 800, DDA 70, DDA 60, DDA 90,  200, DDA 800, RD2 series, RD3 series, RD

 

DDA MCCB ABB :SACE Formula, SACE Tmax, SACE Isomax, SACE Tmax XT.

 

CB chỉnh dòng ABB

MS 116 series

MS 325 series

MS 4xx series

 

KHỞI ĐỘNG TỪ A12-30-11

 Khởi động từ A12-30-11

Mã số:A12-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ A9-30-11

 Khởi động từ A9-30-11

Mã số:A9-30-11

RỜ LE NHIỆT TA25DU-14

 RỜ LE NHIỆT TA25DU-14

Mã số:TA25DU-14

RỜ LE NHIỆT TA25DU-8.5

 RỜ LE NHIỆT TA25DU-8.5

Mã số:TA25DU-8.5

RỜ LE NHIỆT TA25DU-6.5

 RỜ LE NHIỆT TA25DU-6.5

Mã số:TA25DU-6.5

RỜ LE NHIỆT TA25DU-5.0

 RỜ LE NHIỆT TA25DU-5.0

Mã số:TA25DU-5.0

RỜ LE NHIỆT TA25DU-11

 RỜ LE NHIỆT TA25DU-11

Mã số:TA25DU-11

RỜ LE NHIỆT TA25DU-4.0

 RỜ LE NHIỆT TA25DU-4.0

Mã số:TA25DU-4.0

Relay bảo vệ quá tải ABB

Relay nhiệt TA......DU series.

Relay điện tử E......DU series.

 

MCB ABB

Series: SH200L, SH200, S290, S200P, S280UC-K, S800C, S800N, S800S,

 

Contactor ABB

3-poles Block, 4-poles Block, Specific contactor, Mini contactor, Contactor relays, Mini contactor relays.


Địa chỉ: 134/4 Thống Nhất (nối dài), Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Hotline: +84 838 959 442, Fax: +84 838 959 443, MST: 0313139144

 Email: phong@hoangthienphat.com

Sale : 09.38.78.49.77 (Mr.Phong)

Website :  http://dailythietbivn.com

================================================

Tự tạo website với Webmienphi.vn