Đăng nhập
abc abc abc

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Số lượng    

Đại lý Bussmann tại Việt Nam

Cầu chì Bussmann là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới của cầu chì và các hệ thống bảo vệ dễ nóng chảy. Bussmann vietnam giải pháp bảo vệ mạch điện thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế lớn: BS, LEC, DIN và UL A đầy đủ các giải pháp bảo vệ mạch hợp nhất và phi hợp nhất.

Cầu chì sứ Bussmann phát triển và sản xuất các mạch bảo vệ thiết yếu , Cầu chì ống Bussmann quản lý điện năng và các sản phẩm an toàn điện được thiết kế để cung cấp bảo vệ mạch điện và điện tử năng sáng tạo, phục vụ thương mại, trung tâm dữ liệu, xe điện, thực phẩm và nước giải khát, và các thị trường khác.

HTP Techtự hào là đại lý chính thức phân phối  cầu chì Bussmanntại Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết về cầu chì Bussmann xin vui lòng liên hệ với công ty của chúng  tôi để  được giá cả và chất lượng tốt nhất.

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Hoàng Thiên Phát

Địa chỉ: 134/4 Thống Nhất (nối dài), Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Điện thoại: 08 38959442          Fax: 08 38959443        MST: 0313139144

Sale :  09.38.78.49.77 Mr.Phong)

Emailphong@hoangthienphat.com

Skype : phong.htp

 

Một số model cầu chì Bussmann tại Việt Nam :

cầu chì bussmann vietnam 170E3199

Cầu chì Bussmann 630MMT - 170M5146: 1250V, 630A

 

 

 170E1228

170M3018

170M5646

170M4266

Cầu chì sứ Bussmann

170E1290

170M3019

170M5647

170M4267

Cầu chì sứ Bussmann

170E1292

170M3020

170M5648

170M4268

Cầu chì sứ Bussmann

170E2091

170M3021

170M5649

170M4269

Cầu chì sứ Bussmann

170E2093

170M3022

170M5650

170M4283

Cầu chì sứ Bussmann

170E2095

170M3023

170M5658

170M4308

Cầu chì sứ Bussmann

170E2097

170M3029

170M5659

170M4309

Cầu chì sứ Bussmann

170E2098

170M3030

170M5660

170M4310

Cầu chì sứ Bussmann

170E2160

170M3058

170M5661

170M4311

Cầu chì sứ Bussmann

170E2161

170M3059

170M5662

170M4312

Cầu chì sứ Bussmann

170E2164

170M3060

170M5663

170M4313

Cầu chì sứ Bussmann

170E2290

170M3061

170M5664

170M4314

Cầu chì sứ Bussmann

170E3199

170M3062

170M5665

170M4315

Cầu chì sứ Bussmann

170E3581

170M3063

170M5666

170M4316

Cầu chì sứ Bussmann

170E3582

170M3064

170M5667

170M4317

Cầu chì sứ Bussmann

170E3584

170M3065

170M5668

170M4318

Cầu chì sứ Bussmann

170E3586

170M3066

170M5688

170M4358

Cầu chì sứ Bussmann

170E3587

170M3067

170M5689

170M4359

Cầu chì sứ Bussmann

170E3674

170M3068

170M5690

170M4360

Cầu chì sứ Bussmann

170E3844

170M3069

170M5691

170M4361

Cầu chì sứ Bussmann

170E3845

170M3070

170M5692

170M4362

Cầu chì sứ Bussmann

170E3846

170M3071

170M5693

170M4363

Cầu chì sứ Bussmann

170E3850

170M3072

170M5694

170M4364

Cầu chì sứ Bussmann

170E3914

170M3073

170M5695

170M4365

Cầu chì sứ Bussmann

170E3915

170M3108

170M5696

170M4366

Cầu chì sứ Bussmann

170E3922

170M3109

170M5697

170M4367

Cầu chì ống Bussmann

170E3925

170M3110

170M5698

170M4368

Cầu chì ống Bussmann

170E3925-H

170M3111

170M5699

170M4388

Cầu chì ống Bussmann

170E3933

170M3112

170M5700

170M4389

Cầu chì ống Bussmann

170E3936

170M3113

170M5708

170M4390

Cầu chì ống Bussmann

170E3939

170M3114

170M5709

170M4391

 

170E3942

170M3115

170M5710

170M4392

Cầu chì ống Bussmann

170E3944

170M3116

170M5711

170M4393

Cầu chì ống Bussmann

170E3945

170M3117

170M5712

170M4394

Cầu chì ống Bussmann

170E3949

170M3118

170M5713

170M4395

Cầu chì ống Bussmann

170E3950

170M3119

170M5714

170M4396

Cầu chì ống Bussmann

170E3951

170M3120

170M5715

170M4397

Cầu chì ống Bussmann

170E3952

170M3121

170M5716

170M4408

Cầu chì ống Bussmann

170E3953

170M3122

170M5717

170M4409

Cầu chì ống Bussmann

170E3965

170M3123

170M5718

170M4410

Cầu chì ống Bussmann

170E3976

170M3138

170M5738

170M4411

Cầu chì ống Bussmann

170E3984

170M3142

170M5739

170M4412

Cầu chì ống Bussmann

170E3989

170M3144

170M5740

170M4413

Cầu chì ống Bussmann

170E4125

170M3145

170M5741

170M4414

Cầu chì ống Bussmann

170E4193

170M3147

170M5742

170M4415

Cầu chì ống Bussmann

170E4276

170M3158

170M5743

170M4416

Cầu chì ống Bussmann

170E4470

170M3159

170M5744

170M4417

Cầu chì ống Bussmann

170E5139

170M3160

170M5745

170M4418

Cầu chì ống Bussmann

170E5200

170M3161

170M5746

170M4419

Cầu chì ống Bussmann

170E5204

170M3162

170M5747

170M4438

Cầu chì ống Bussmann

170E5206

170M3163

170M5748

170M4439

Cầu chì ống Bussmann

170E5208

170M3164

170M5749

170M4440

Cầu chì ống Bussmann

170E5266

170M3165

170M5750

170M4441

Cầu chì ống Bussmann

170E5399

170M3166

170M5758

170M4442

Cầu chì ống Bussmann

170E5418

170M3167

170M5759

170M4443

Cầu chì ống Bussmann

170E5420

170M3168

170M5760

170M4444

Cầu chì ống Bussmann

170E5421

170M3169

170M5761

170M4445

Cầu chì ống Bussmann

170E5448

170M3170

170M5762

170M4446

Cầu chì ống Bussmann

170E5449

170M3171

170M5763

170M4447

Cầu chì ống Bussmann

170E5453

170M3172

170M5764

170M4458

Cầu chì ống Bussmann

170E5809

170M3173

170M5765

170M4459

Cầu chì ống Bussmann

170E5811

170M3188

170M5766

170M4460

Cầu chì ống Bussmann

170E5812

170M3189

170M5767

170M4461

Cầu chì ống Bussmann

170E5879

170M3191

170M5768

170M4462

Cầu chì ống Bussmann

170E5881

170M3192

170M5804

170M4463

Cầu chì ống Bussmann

170E6112

170M3193

170M5805

170M4464

Cầu chì ống Bussmann

170E6139

170M3195

170M5806

170M4465

Cầu chì ống Bussmann

170E6140

170M3198

170M5807

170M4466

Cầu chì ống Bussmann

170E6143

170M3208

170M5808D

170M4467

Bussmann vietnam

170E6180

170M3209

170M5809D

170M4468

Bussmann vietnam

170E6438

170M3210

170M5810D

170M4469

Bussmann vietnam

170E7041

170M3211

170M5811D

170M4488

Bussmann vietnam

170E7043

170M3212

170M5812D

170M4489

Bussmann vietnam

170E7045

170M3213

170M5813D

170M4490

Bussmann vietnam

170E7057

170M3214

170M5814D

170M4491

Bussmann vietnam

170E7142

170M3215

170M5816D

170M4492

Bussmann vietnam

170E7435

170M3216

170M5817D

170M4493

Bussmann vietnam

170E7533

170M3217

170M5820D

170M4494

Bussmann vietnam

170E7649

170M3218

170M5842

170M4495

Bussmann vietnam

170E7683

170M3219

170M5847

170M4496

Bussmann vietnam

170E7853

170M3220

170M5874

170M4497

Bussmann vietnam

170E7926

170M3221

170M5875

170M4508

Bussmann vietnam

170E8076

170M3222

170M5876

170M4509

Bussmann vietnam

170E8078

170M3223

170M5881

170M4510

Bussmann vietnam

170E8211

170M3238

170M5882

170M4511

Bussmann vietnam

170E8317

170M3239

170M5883

170M4512

Bussmann vietnam

170E8346

170M3240

170M5884

170M4513

Bussmann vietnam

170E8406

170M3241

170M5885

170M4514

Bussmann vietnam

170E8572

170M3242

170M5886

170M4515

Bussmann vietnam

170E8591

170M3243

170M5887

170M4516

Bussmann vietnam

170E8596

170M3244

170M5888

170M4517

Bussmann vietnam

170E8597

170M3245

170M5889

170M4518

Bussmann vietnam

170E8703

170M3246

170M5922

170M4519

Bussmann vietnam

170E8749

170M3247

170M5923

170M4531

Bussmann vietnam

170E8810

170M3248

170M5924

170M4532

Bussmann vietnam

170E8812

170M3258

170M5925

170M4533

Bussmann vietnam

170E8828

170M3259

170M5926

170M4534

Bussmann vietnam

170E8883

170M3260

170M5927

170M4535

Bussmann vietnam

170E8888

170M3261

170M5928

170M4536

Bussmann vietnam

170E8910

170M3262

170M5929

170M4537

Bussmann vietnam

170E9056

170M3263

170M5930

170M4539

Bussmann vietnam

170E9084

170M3264

170M5931

170M4540

Bussmann vietnam

170E9086

170M3265

170M5952

170M4558

Bussmann vietnam

170E9087

170M3266

170M5953

170M4559

Bussmann vietnam

170E9160

170M3267

170M5954

170M4560

Bussmann vietnam

170E9162-B

170M3268

170M5955

170M4561

Bussmann vietnam

170E9180

170M3269

170M5956

170M4562

Bussmann vietnam

170E9187

170M3270

170M5957

170M4563

Bussmann vietnam

170E9251

170M3271

170M5958

170M4564

Bussmann vietnam

170E9252

170M3272

170M5959

170M4565

Bussmann vietnam

170E9253

170M3273

170M5960

170M4566

Bussmann vietnam

170E9258

170M3292

170M5961

170M4567

Bussmann vietnam

170E9498

170M3293

170M5966

170M4568

Bussmann vietnam

170E9567

170M3297

170M5967

170M4569

Bussmann vietnam

170E9612

170M3308

170M5968

170M4608

Bussmann vietnam

170E9617

170M3313

170M5969

170M4609

Bussmann vietnam

170E9624

170M3314

170M5970

170M4610

Bussmann vietnam

170E9633

170M3315

170M5971

170M4611

Bussmann vietnam

170E9681

170M3316

170M5972

170M4612

Bussmann vietnam

170E9685

170M3317

170M5973

170M4613

Bussmann vietnam

170E9703

170M3318

170M5974

170M4614

Bussmann vietnam

170E9712

170M3319

170M5975

170M4615

Bussmann vietnam

170E9713

170M3321

170M5981

170M4616

Bussmann vietnam

170E9730

170M3358

170M5982

170M4617

Bussmann vietnam

170F8230

170M3359

170M5983

170M4618

Bussmann vietnam

170F8231

170M3360

170M5984

170M4619

Bussmann vietnam

170F8232

170M3361

170M5985

170M4658

Bussmann vietnam

170F8233

170M3362

170M5986

170M4659

Bussmann vietnam

170F8234

170M3363

170M5987

170M4660

Bussmann vietnam

170H0049

170M3364

170M5988

170M4661

Bussmann vietnam

170H0065

170M3365

170M5989

170M4662

Bussmann viet nam

170H0066

170M3366

170M5990

170M4663

Bussmann viet nam

170H0067

170M3367

170M6001

170M4664

Bussmann viet nam

170H0069

170M3368

170M6008

170M4665

Bussmann viet nam

170H0099

170M3369

170M6009

170M4666

Bussmann viet nam

170H0235

170M3370

170M6010

170M4667

Bussmann viet nam

170H0236

170M3371

170M6011

170M4668

Bussmann viet nam

170H0237

170M3388

170M6012

170M4669

Bussmann viet nam

170H0238

170M3389

170M6013

170M4688

Bussmann viet nam

170H1007

170M3390

170M6014

170M4689

Bussmann viet nam

170H1013

170M3391

170M6015

170M4690

Bussmann viet nam

170H3003

170M3392

170M6016

170M4691

Bussmann viet nam

170H3004

170M3393

170M6017

170M4692

Bussmann viet nam

170H3005

170M3394

170M6018

170M4693

 

Cầu chì sứ Bussmann

TTD01

CFTS100

KRP-C-1000SP

Cầu chì sứ Bussmann

TTD01R

CGL-25

KRP-C-1200SP

Cầu chì sứ Bussmann

100L14-660

CGL-40

KRP-C-1350SP

Cầu chì sứ Bussmann

10H07-660

CH30J1

KRP-C-1400SP

Cầu chì sứ Bussmann

16H07-660

CH30J1I

KRP-C-1500SP

Cầu chì sứ Bussmann

20H07-660

CH30J2

KRP-C-1600SP

Cầu chì sứ Bussmann

25H07-660

CH30J2I

KRP-C-1800SP

Cầu chì sứ Bussmann

2H07-660

CH30J3

KRP-C-2000SP

Cầu chì sứ Bussmann

32H07-660

CH30J3I

KRP-C-2500SP

Cầu chì sứ Bussmann

40K07-660

CH60J1

KRP-C-3000SP

Cầu chì sứ Bussmann

4H07-660

CH60J1I

KRP-C-3200SP

Cầu chì sứ Bussmann

50K07-660

CH60J2

KRP-C-3500SP

Cầu chì sứ Bussmann

63K07-660

CH60J2I

KRP-C-3800SP

Cầu chì sứ Bussmann

6H07-660

CH60J3

KRP-C-4000SP

Cầu chì sứ Bussmann

80L14-660

CH60J3I

KRP-C-4500SP

Cầu chì sứ Bussmann

AAO10

CPB160-3

KRP-C-5000SP

Cầu chì sứ Bussmann

AAO16

CPB162-3

KRP-C-6000SP

Cầu chì sứ Bussmann

AAO2

CPDB-1

KRP-C-601SP

Cầu chì sứ Bussmann

AAO20

CPDB-3

KRP-C-650SP

Cầu chì sứ Bussmann

AAO25

DCM-1

KRP-C-700SP

Cầu chì ống Bussmann

AAO32

DCM-10

KRP-C-750SP

Cầu chì ống Bussmann

AAO32M35

DCM-1-10

KRP-C-800SP

Cầu chì ống Bussmann

AAO32M40

DCM-12

KRP-C-900SP

Cầu chì ống Bussmann

AAO32M50

DCM-15

KTK-1

Cầu chì ống Bussmann

AAO32M63

DCM-20

KTK-10

Cầu chì ống Bussmann

AAO4

DCM-25

KTK-1-10

Cầu chì ống Bussmann

AAO6

DCM-3

KTK-1-1-2

Cầu chì ống Bussmann

BAO100

DCM-30

KTK-1-1-4

Cầu chì ống Bussmann

BAO35

DCM-4

KTK-12

Cầu chì ống Bussmann

BAO40

DCM-5

KTK-1-2

Cầu chì ống Bussmann

BAO50

DCM-6

KTK-1-4

Cầu chì ống Bussmann

BAO63

DMM-B-11A

KTK-15

Cầu chì ống Bussmann

BAO63M100

DMM-B-44-100

KTK-1-8

Cầu chì ống Bussmann

BAO63M80

DRA-1

KTK-2

Cầu chì ống Bussmann

BAO80

ECL155-125E

KTK-20

Cầu chì ống Bussmann

CEO100

ECL155-65E

KTK-2-10

Cầu chì ống Bussmann

CEO32

ERK-28

KTK-2-1-2

Cầu chì ống Bussmann

CEO40

F62C500V40A

KTK-25

Cầu chì ống Bussmann

CEO50

F62C500V50A

KTK-3

Cầu chì ống Bussmann

CEO63

FD200J3-S

KTK-30

Cầu chì ống Bussmann

CEO80

FD400J3

KTK-3-10

Cầu chì ống Bussmann

DEO125

FD600J3

KTK-3-1-2

Cầu chì ống Bussmann

DEO160

FL3K20

KTK-3-4

Cầu chì ống Bussmann

DEO200

FL3K3

KTK-35

Cầu chì ống Bussmann

ESD10

FLB-100BS

KTK-4

Cầu chì ống Bussmann

ESD16

FLD-100

KTK-40

Cầu chì ống Bussmann

ESD2

FNA-1

KTK-4-10

Cầu chì ống Bussmann

ESD20

FNA-10

KTK-45

Cầu chì ống Bussmann

ESD25

FNA-1-10

KTK-5

Cầu chì ống Bussmann

ESD32

FNA-1-1-2

KTK-50

Cầu chì ống Bussmann

ESD4

FNA-1-1-4

KTK-6

Cầu chì ống Bussmann

ESD40

FNA-1-1-8

KTK-6-10

Cầu chì ống Bussmann

ESD50

FNA-12

KTK-7

Cầu chì ống Bussmann

ESD6

FNA-1-2

KTK-7-1-2

Cầu chì ống Bussmann

ESD63

FNA-1-4

KTK-8

Cầu chì ống Bussmann

ESD63M100

FNA-1-4-10

KTK-9

Cầu chì ống Bussmann

M-AAO10

FNA-15

KTK-R-1

Cầu chì ống Bussmann

M-AAO16

FNA-15-100

KTK-R-10

Cầu chì ống Bussmann

M-AAO20

FNA-1-6-10

KTK-R-1-10

Cầu chì ống Bussmann

M-AAO25

FNA-1-8

KTK-R-1-1-2

Cầu chì ống Bussmann

M-AAO32

FNA-1-8-10

KTK-R-12

Cầu chì ống Bussmann

M-BAO40

FNA-2

KTK-R-1-2

Cầu chì ống Bussmann

M-BAO50

FNA-20

KTK-R-1-4

Cầu chì ống Bussmann

M-BAO63

FNA-2-10

KTK-R-15

Cầu chì ống Bussmann

M-CD100

FNA-2-1-2

KTK-R-1-8

Cầu chì ống Bussmann

M-CEO100

FNA-2-1-4

KTK-R-2

Cầu chì ống Bussmann

M-CEO63

FNA-25

KTK-R-20

Cầu chì ống Bussmann

M-CEO80

FNA-2-8-10

KTK-R-2-10

Cầu chì ống Bussmann

M-NITD10

FNA-3

KTK-R-2-1-2

Cầu chì ống Bussmann

M-NITD16

FNA-30

KTK-R-25

Cầu chì ống Bussmann

M-NITD2

FNA-3-10

KTK-R-3

Cầu chì ống Bussmann

M-NITD20

FNA-3-1-2

KTK-R-30

Cầu chì ống Bussmann

M-NITD32

FNA-3-2-10

KTK-R-3-10

Cầu chì ống Bussmann

M-NITD6

FNA-3-4

KTK-R-3-1-2

Cầu chì ống Bussmann

M-NSD10

FNA-4

KTK-R-3-4

Cầu chì ống Bussmann

M-NSD16

FNA-4-10

KTK-R-4

Cầu chì ống Bussmann

M-NSD20

FNA-4-1-2

KTK-R-4-10

Cầu chì ống Bussmann

M-NSD32

FNA-5

KTK-R-5

Cầu chì ống Bussmann

M-NSD4

FNA-5-6-10

KTK-R-6

Cầu chì ống Bussmann

M-NSD6

FNA-6

KTK-R-6-10

Cầu chì ống Bussmann

M-STD10

FNA-6-10

KTK-R-7

Cầu chì ống Bussmann

M-STD6

FNA-6-1-4

KTK-R-8

Bussmann viet nam

NITD10

FNA-7

KTK-R-9

Bussmann viet nam

NITD16

FNA-8

KTN-R-1

Bussmann viet nam

NITD2

FNA-8-10

KTN-R-10

Bussmann viet nam

NITD20

FNA-9

KTN-R-100

Bussmann viet nam

NITD20M25

FNM-1

KTN-R-110

Bussmann viet nam

NITD20M32

FNM-10

KTN-R-12

Bussmann viet nam

NITD25

FNM-1-10

KTN-R-125

Bussmann viet nam

NITD32

FNM-1-1-2

KTN-R-15

Bussmann viet nam

NITD32M40

FNM-1-1-4

KTN-R-150

Bussmann viet nam

NITD32M50

FNM-1-1-8

KTN-R-175

Bussmann viet nam

NITD32M63

FNM-12

KTN-R-2

Bussmann viet nam

NITD4

FNM-1-2

KTN-R-20

Bussmann viet nam

NITD6

FNM-1-4

KTN-R-200

Bussmann viet nam

NSD10

FNM-1-4-10

KTN-R-225

Bussmann viet nam

NSD16

FNM-15

KTN-R-25

Bussmann viet nam

NSD2

FNM-15-100

KTN-R-250

Bussmann viet nam

NSD20

FNM-1-6-10

KTN-R-3

Bussmann viet nam

NSD25

FNM-1-8-10

KTN-R-30

Bussmann viet nam

NSD32

FNM-2

KTN-R-300

Bussmann viet nam

NSD4

FNM-20

KTN-R-35

cau chi Bussmann

NSD6

FNM-2-10

KTN-R-350

cau chi Bussmann

OSD100

FNM-2-1-2

KTN-R-4

cau chi Bussmann

OSD80

FNM-2-1-4

KTN-R-40

cau chi Bussmann

SMD10

FNM-25

KTN-R-400

cau chi Bussmann

SMD16

FNM-2-8-10

KTN-R-45

cau chi Bussmann

SMD2

FNM-3

KTN-R-450

cau chi Bussmann

SMD20

FNM-30

KTN-R-5

cau chi Bussmann

SMD25

FNM-3-10

KTN-R-50

cau chi Bussmann

SMD32

FNM-3-1-2

KTN-R-500

cau chi Bussmann

SMD4

FNM-3-2-10

KTN-R-6

cau chi Bussmann

SMD6

FNM-3-4

KTN-R-60

cau chi Bussmann

SSD10

FNM-35

KTN-R-600

cau chi Bussmann

SSD16

FNM-4

KTN-R-70

cau chi Bussmann

SSD2

FNM-40

KTN-R-8

cau chi Bussmann

SSD20

FNM-4-10

KTN-R-80

cau chi Bussmann

SSD25

FNM-4-1-2

KTN-R-90

cau chi Bussmann

SSD32

FNM-5

KTQ-1

cau chi Bussmann

SSD4

FNM-5-6-10

KTQ-2

cau chi Bussmann

SSD6

FNM-6

KTQ-3

cau chi Bussmann

STD10

FNM-6-10

KTQ-5

cau chi Bussmann

STD16

FNM-6-1-4

KTS-R-1

cau chi Bussmann

STD2

FNM-7

KTS-R-10

cau chi Bussmann

STD20

FNM-8

KTS-R-100

cau chi Bussmann

STD25

FNM-8-10

KTS-R-110

cau chi Bussmann

STD32

FNM-9

KTS-R-12

cau chi Bussmann

STD4

FNQ-1

KTS-R-125

cau chi Bussmann

STD6

FNQ-10

KTS-R-15

cau chi Bussmann

C08G2I

FNQ-1-10

KTS-R-150

cầu chì Bussmann

C08M1I

FNQ-1-1-2

KTS-R-175

cầu chì Bussmann

C14G1

FNQ-1-1-4

KTS-R-2

cầu chì Bussmann

C14G10I

FNQ-1-1-8

KTS-R-20

cầu chì Bussmann

C14G12I

FNQ-12

KTS-R-200

cầu chì Bussmann

C14G16I

FNQ-1-2

KTS-R-225

cầu chì Bussmann

C14G20I

FNQ-14

KTS-R-25

cầu chì Bussmann

C14G25I

FNQ-1-4

KTS-R-250

cầu chì Bussmann

C14G4I

FNQ-15

KTS-R-3

cầu chì Bussmann

C14G50I

FNQ-15-100

KTS-R-30

cầu chì Bussmann

C14G63

FNQ-1-6-10

KTS-R-300

cầu chì Bussmann

C14G6I

FNQ-1-8

KTS-R-35

cầu chì Bussmann

C14M10I

FNQ-2

KTS-R-350

cầu chì Bussmann

C14M1I

FNQ-20

KTS-R-4

cầu chì Bussmann

C14M1S

FNQ-2-10

KTS-R-40

 

Tag : Đại lý Bussmann tại Việt Nam , Cầu chì Bussmann , Cầu chì sứ Bussmann,Cầu chì ống Bussmann , đế cầu chì Bussmann .


Địa chỉ: 134/4 Thống Nhất (nối dài), Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Hotline: +84 838 959 442, Fax: +84 838 959 443, MST: 0313139144

 Email: phong@hoangthienphat.com

Sale : 09.38.78.49.77 (Mr.Phong)

Website :  http://dailythietbivn.com

================================================

Tự tạo website với Webmienphi.vn